Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Hạ xưa..

Hạ đã sang rồi anh biết không
Thắm tươi trong nắng sắc phượng hồng
Có người chầm chậm bên lối nhỏ
Nghe lòng xao xác nhớ mênh mông..

Thưở ấy khung trời xanh thật xanh
Áo trắng ai vương giấc mộng lành
Hoa phượng rơi hồng bên gót nhỏ
Gọi thầm thì thương nhớ mong manh..

Từ thưở người đi biệt tháng ngày
Sắc hồng như vẫn thoảng đâu đây
Hạ về thương lắm tà áo trắng
Sân trường xưa, gió khẽ lay lay..