Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

GỬI GIÓ CHIỀU NAY

Gió bấc chiều nay cắt thịt da
Lãng đãng màu sương phủ bóng tà
Gió ơi đừng lạnh về phương ấy
Nơi đó có người đang nhớ ta..